Preguntes freqüents

ACADÈMIA

Per què anar a l’acadèmia?
 • Tens problemes amb l’assignatura i vols afrontar-la com cal.
 • Vols optimitzar el teu temps d’estudi i esforç: aconsegueix preparar-te una assignatura en menys temps que per la teva compta i amb la certesa de tenir un material excel·lent i complet.
 • Vols estar en el top del ranking de la teva promoció. Recorda que si treus matrícula d’honor, la Universitat et retornarà els diners que has pagat per aquella assignatura.
 • Vols anar d’Erasmus a 3r o 4t. Les places són limitades i s’adjudiquen al demandant amb més nota.
 • No vols tenir la sensació que “t’han pillat” a l’examen.
 • Vols sentir-te acompanyat en tot moment.
 • Vols formar part d’una comunitat que viu la universitat com tu.
 
Sóc nou a la UPF i alumnes de cursos superiors em recomanen venir a la vostra acadèmia, però jo sempre he anat bé amb els meus estudis i no sé si apuntar-me.

Probablement no ens equivoquem si afirmem que  al teu col·legi o institut eres el  primer de promoció o dels que millors notes treies. Aquest entorn ha canviat. A partir d’ara estàs en una universitat de prestigi, on el nivell d’exigència i la nota de tall per accedir puja  any rere any. Com tu, la majoria dels alumnes de la UPF són els millors dels seus respectius centres educatius i, en canvi, menys del 5% de l’alumnat aconsegueix una nota mitjana superior al 8. D’aquesta manera, encara que tinguis unes notes excel·lents a batxillerat, no tens garantit seguir mantenint-les.

Al batxillerat et podia resultar més senzill aprovar o treure bones notes, ja que els teus professors t’orientaven sobre tot el material que anava a sortir a l’examen i rebies la preparació necessària. Depenia de tu estudiar més o menys per obtenir el resultat desitjat. No obstant això, des de l’entrada en vigor del pla Bolonya, l’aprenentatge de l’alumne de la UPF es basa en el treball autònom** que aquest ha de fer des de casa, però la realitat acaba sent que li resulta pràcticament impossible dedicar les hores que marquen els propis plans docents de les assignatures. A això cal sumar-li que aquest  treball va en augment en pujar cada any el nivell d’exigència i la dificultat dels exàmens. CETEC té com a gran objectiu solucionar  aquesta ineficàcia, donant-li a l’alumne les assignatures ben preparades i organitzades, aconseguint així optimitzar el seu temps d’estudi. Això es tradueix en una reducció de l’esforç necessari per preparar cada assignatura i permet assolir uns millors resultats acadèmics.

La nostra recomanació és que vinguis a provar gratuïtament i sense compromís i descobreixis tot el que CETEC pot fer per tu.

**La UPF fa la següent distribució de la càrrega de feina de l’estudiant. Assistint a les classes teòriques de la facultat i als seminaris, només faràs 1/4 part de la feina que implica preparar-se una assignatura.

 

 
 
Per què venir a l’acadèmia és una bona opció per complementar els aprenentatges a la universitat?

Amb classes previstes per 90-180 alumnes, resulta difícil parar atenció a tots els conceptes explicats a la universitat. A més, si un alumne realitza la càrrega de treball autònom “suficient” que li exigeixen els plans docents de cada trimestre, hauria de dedicar l’equivalent a més de mitja jornada laboral els set dies de la setmana. Això sense comptar les hores d’assistència a les classes de la universitat. Per això, els nostres cursos tenen com a objectiu que les teves hores de treball autònom es redueixin al màxim i que, tot i això,  milloris els teus resultats acadèmics optimitzant el teu temps  d’estudi.

El nostre principal objectiu és aconseguir el màxim rendiment dels nostres estudiants. Cobrim cada assignatura de forma completa, la qual cosa permet a l’estudiant optimitzar el seu temps d’estudi i obtenir uns resultats que difícilment aconseguiria preparant-la pel seu compte. Bona mesura d’això és que la major part dels alumnes en les primeres posicions dels rànquings venen a CETEC.

 
Qui forma part de l’equip docent de CETEC?

Cada assignatura que realitzem a CETEC té un professor titular i altres professors que l’ajuden a abastar els grups que no pot cobrir el titular. Tots els nostres professors tenen un vincle amb la UPF, ja sigui per ser exalumnes de la UPF que van acabar entre els primers de les seves respectives promocions o per ser antics professors d’aquesta. Actualment, la majoria dels nostres professors titulars fa més d’un lustre que imparteixen classes al centre i es dediquen amb exclusivitat a aquest. Procurem donar-te sempre la millor educació perquè aprenguis i obtinguis el resultat desitjat.

 
Cobriu totes les assignatures del grau? Totes les assignatures que feu tenen curs extensiu?

Cobrim pràcticament la totalitat de les assignatures de primer i segon curs dels graus de la Facultat d’Economia i Empresa de la UPF. A partir de tercer curs, cobrim les assignatures obligatòries més difícils.

També cobrim algunes assignatures d’altres facultats de la UPF (Dret, Ciències Polítiques…) i ESCI.

Si bé en totes les assignatures amb curs extensiu oferim també un curs intensiu, no sempre passa al revés. Hi ha assignatures que podem cobrir plenament amb un menor número d’hores, i per aquestes només oferim el format intensiu.

CURSOS

Què són els cursos extensius?

Ja sigui per controlar a la perfecció una assignatura o simplement per aprovar-la amb garanties, el curs extensiu és el teu curs. Impartim les nostres classes al ritme de la universitat i avancem amb tu setmana a setmana. I recorda, pots venir a provar la teva primera classe gratuïtament i sense compromís.

Alguns dels avantatges dels nostres cursos extensius són…

 • 4h de classe a la setmana (3h en algunes assignatures): per optimitzar el temps de l’estudiant, se solen impartir en un únic dia a la setmana i realitzem dos descansos. Més amunt t’hem detallat la dinàmica de les nostres classes.
 • Grups reduïts.
 • Qualitat i Claredat: teoria, esquemes, resolució d’exercicis tipus, exàmens d’anys anteriors, etc.
 • Entreguem resolts i explicats els seminaris setmanals.
 • Dedicació: No reparem en hores extra, sense cap cost per a tu, perquè tornis a casa sense cap dubte.
 • Reforç en període de parcials i finals per encarar els exàmens amb seguretat.
 • Acompanyament: Hores de consulta amb el professor.
 • Econòmic: el preu/hora pot arribar a ser fins a la meitat que el d’un curs intensiu. A més a més, oferim descomptes en cas que cursis més d’una assignatura amb nosaltres.
 • Recuperació gratuïta en cas de no superar l’examen final.
 
Si vaig als cursos extensius de CETEC, puc deixar d’anar a les classes de la uni?

Mai et recomanarem que canviïs unes classes per altres (doncs, com aprendràs en els teus primers cursos de Micro, són béns complementaris i no substitutius). A la universitat pots assabentar-te de tots aquells assumptes que només presencialment  acaben sortint a la llum (formació de grups de seminari, dates de lliurament de treballs i de parcials, etc.).

El que sí podem garantir-te és que en els nostres cursos extensius cobrim la totalitat de l’assignatura. 

 
Què són els cursos intensius? Quan es realitzen?

Els nostres intensius són cursos que impartim per preparar un examen parcial  i final d’una assignatura a pocs dies abans de la seva realització. Repassem la teoria amb el nostre enfocament pràctic, resolent exercicis d’exàmens recents i fent-te notar les trampes i errors més típics.

Normalment, els intensius parcials tenen una durada de 5h i els finals de 15h. Els parcials els solem programar la setmana anterior a la data de l’examen i per als intensius finals oferim opcions d’entre dues setmanes fins uns dies abans de l’examen.

Aquest tipus de curs difereix de l’extensiu, on es realitzen més del doble d’hores de classe, s’aporten més materials, oferim un major seguiment de l’alumnat i es resolen els seminaris.

Sens dubte els intensius són bons, i cada trimestre centenars d’alumnes venen a ells, pero has de tenir en compte els següents aspectes:

 • Haver treballat prèviament l’assignatura permet, per descomptat, treure-li major profit al curs intensiu, permetent consolidar l’assignatura i així obtenir una bona nota.
 • Apuntar-se a l’intensiu gairebé sense conèixer la matèria pot ser la teva última oportunitat d’aprovar amb garanties i treure la nota desitjada.

EXÀMENS

Com són els exàmens finals? Són com els exercicis de seminaris? 

Com comprovaràs o hauràs comprovat ja, hi ha un gap entre el que es fa a classe o durant els seminaris i el que finalment acaba sortint a l’examen; amb l’entrada del pla Bolonya el professor espera que l’alumnat vagi més enllà del temari impartit a classe, amb la dedicació d’hores de treball personal que això suposa. Per això, en base a la nostra experiència adquirida durant més de 25 anys, cobrim totes aquestes necessitats perquè els exàmens no et puguin sorprendre.

 
Els exàmens de recuperació són més fàcils que els finals?

El nombre d’estudiants que, havent realitzat el curs extensiu de CETEC i portant l’assignatura al dia, acaba suspenent l’examen final, és any rere any un nombre molt proper a 0.

A més a més, has de fer el possible per evitar la convocatòria de recuperació, entre altres motius pels següents:

 1.  Els exàmens de recuperació del primer trimestre coincideixen amb el desenvolupament del segon trimestre. Això provoca que, per la por de no recuperar l’assignatura, l’alumne deixi d’assistir a classe per poder estudiar, no treballi correctament els seminaris i no tingui temps per preparar els parcials que sovint coincideixen amb les dates de recuperacions (el primer parcial de Mates II, per exemple). Així, tot i que finalment l’alumne aconsegueixi superar la recuperació, possiblement no tindrà temps per posar-se al dia amb les assignatures del segon trimestre.
 2. Esperar a apuntar-te a CETEC quan has suspès l’examen final no és el més indicat. Els cursos de recuperació solen ser de poques hores (5 hores la majoria) i bàsicament es resol l’examen final d’aquest any i alguns aspectes clau. Per descomptat, això difereix de les 30-50 hores que hauran fet els alumnes del curs extensiu o les 15h dels intensius finals. D’aquesta manera, tot i que venir a l’acadèmia et donarà una empenta, no podràs obtenir les mateixes garanties de sortir ben preparat com amb els nostres altres cursos. A més a més, tingues en compte que venint al curs extensiu pots assistir al curs de recuperació gratuïtament (venint a l’intensiu final fem bonificacions d’entre el 50% i el 100% del preu de l’intensiu de recuperació). D’aquesta manera, encara que es donés el cas que suspenguessis l’examen final, seguiràs comptant amb el nostre suport fins que aprovis.

Aclarit això, els exàmens de recuperació no són més fàcils que els exàmens finals, sinó una convocatòria com qualsevol altra. Fins i tot és possible que hi hagi un canvi de format; per exemple, que passi de ser un examen tipus test a preguntes obertes (el que podria dificultar una mica més el superar-lo).

Per tot això, no dubtis en apuntar-te als cursos extensius de CETEC, ja que són la millor garantia per evitar-te el mal tràngol d’haver de dedicar temps a les recuperacions.

CLASSES

Puc anar a provar abans de decidir-me?

Sí. En els nostres cursos extensius la teva primera classe és gratuïta i sense cap compromís!

 
Vull anar a provar. He de reservar plaça?

Sí, és altament recomanable, ja que les places són limitades i hem de saber amb quants alumnes comptem. Pots fer-ho per telèfon, WhatsApp, correu electrònic o presencialment, o pot fer-ho algú per tu. De totes maneres, si no has tingut temps d’avisar-nos, pots venir abans de l’inici de la classe, encara que no podem garantir-te que hi hagi plaça lliure. Tingues en compte que fer una reserva no et compromet a res, només és una forma d’assegurar-te que podràs assistir al grup i horari que prefereixis.

 
Quina és la dinàmica de les classes?

Totes les nostres classes tenen la mateixa estructura: alternem teoria i pràctica al llarg de les mateixes. Expliquem la teoria d’una manera clara i entenedora i la posem a continuació a la pràctica sobretot mitjançant exercicis d’exàmens parcials i finals d’anys anteriors. Durant els nostres cursos extensius també et donarem resolts i explicats els seminaris i comentarem a classe alguns d’aquests exercicis si ens semblen rellevants.

A cada classe facilitem a l’alumne els diferents exercicis que es faran durant la mateixa perquè puguin seguir-la sense problema. Al llarg del curs lliurem també documents amb conceptes clau, resums teòrics, exàmens resolts per nosaltres, formularis, etc. Durant la classe el professor anirà explicant la matèria a abordar i resolent els exercicis relacionats, apuntant a la pissarra tot allò que necessites emportar-te a casa. D’aquesta manera, quan vagis a estudiar l’assignatura, la tindràs perfectament ordenada i completa.

Com comprovaràs, hi ha un gap entre el que es fa a classe o durant els seminaris i el que finalment acaba sortint en l’examen; amb l’entrada del pla Bolonya el professor espera que l’alumnat vagi més enllà del temari impartit a classe, amb la dedicació d’hores de treball personal que això suposa. Per això, d’acord a la nostra experiència adquirida durant més de 25 anys, cobrim totes aquestes necessitats perquè els exàmens no et puguin sorprendre.

 
Com es resolen els dubtes?

Intentem ser el més clars possibles en el transcurs de les classes per minimitzar els dubtes. Tot i així, les preguntes sobre el que hem explicat són del tot benvingudes; no volem que tornis a casa amb la mateixa sensació que molts alumnes tenen al sortir de la universitat.

A més a més, t’oferim un suport continuat més enllà de les hores lectives. Disposaràs del WhatsApp i correu electrònic dels nostres professors per enviar els dubtes i comentaris que et poden sorgir durant el teu estudi. El nostre compromís és el de  contestar-te tan aviat com ens sigui possible, sempre atenent a les necessitats personals de l’alumne. D’aquesta manera, el professor, si ho considera necessari, proposarà un dia i una hora que vagi bé a tots dos, per resoldre els aspectes que necessitin una explicació més desenvolupada.

 
En quin idioma s’imparteixen les classes? Què passa si l’assignatura la curso en anglès a la universitat?

Totes les nostres classes s’imparteixen en castellà (en algunes assignatures, si tota la classe ho prefereix, es realitzen en català). Si curses l’assignatura en anglès (perquè ets alumne de IBE, per exemple) no hi ha cap problema; el professor t’anirà detallant al llarg de la classe la traducció dels principals conceptes que vagin sortint. A més a més, et facilitarem els exàmens en les diferents llengües en què es cursa l’assignatura.

 
No veig a la vostra web que feu classes per a alumnes del meu grau, però m’agradaria preparar amb vosaltres una de les meves assignatures relacionada amb economia, matemàtiques o estadística. Podria venir a CETEC? 

Sí, coneixem les assignatures d’altres graus i de moltes d’elles realitzem cursos any rere any. Contacta amb nosaltres i t’informarem de les diferents opcions.

Tens algún dubte més?

Escriu-nos, estarem encantats de resoldre´l!

Informa't ara i rep tota la informació!

Si tens qualsevol dubte, així com si vols rebre tota la informació dels nostres cursos extensius i intensius, deixa’ns les teves dades de contacte i el respondrem l’abans possible.

Vols rebre tota la informació dels cursos?

Omple el següent formulari i rep per mail la informació actualitzada dels nostres cursos extensius i intensius quan surtin.

Reserva ara la teva plaça d'anglès!

Deixa’ns les teves dades de contacte i ens posarem en contacte amb tu per explicar-te tots els detalls i, en cas d’estar interessat/da fer la reserva de plaça.