avís legal

Primer – Informació general

CETEC.CAT (d’ara endavant el “Lloc Web” o “CETEC”) es una web propietat de CETEC SC (d’ara endavant la “Companyia”) amb domicili al Carrer Rosa Sensat, 3 de Barcelona (08005) i NIF número J-59933143 i està inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona. La seva adreça de correu electrònic general és info@cetec.cat.

La utilització de la pàgina web li atribueix la condició d’usuari de la mateixa (en endavant, “l’Usuari”) i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en les presents condicions d’ús i política de privacitat publicades per CETEC en el moment en què l’Usuari accedeixi a la pàgina web.

L’Usuari es compromet a utilitzar el Portal, els Serveis, els Continguts i aquestes Condicions Generals de conformitat amb la llei, la moral, els bons costums i l’ordre públic. S’obliga a utilitzar el Portal, els Serveis i els Continguts de forma diligent, correcta i lícita.

 

Segon – Activitat del Lloc

La pàgina web de CETEC ofereix els serveis del centre universitari que va obrir les seves portes l’any 1987. Ja des de l’inici es va consolidar com una acadèmia per poder aprendre, comprendre i estar un pas per davant en el curs. Des de llavors el seu lema és APRENDRE I APROVAR, i ha estat aquesta la seva missió amb milers d’alumnes en els últims 25 anys. Va ser el 1992, any olímpic, quan es va centrar en els alumnes de la Universitat Pompeu Fabra.

CETEC no es fa responsable de les condicions ni dels serveis prestats per terceres empreses que promocionin a través del lloc web.

 

Tercer – Procediment de visita del Lloc Web

L’Usuari podrà navegar lliurement per tots els continguts del lloc web amb les úniques limitacions que les establertes a través de les presents Condicions Generals de Contractació (en endavant “CGC”) i en tot cas en de la legislació vigent. L’Usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis del lloc web i a no utilitzar-los per incórrer en activitats il·lícites o contràries a la bona fe i a l’ordenament legal; difondre continguts contraris a l’honor i a la imatge de terceres persones o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, il·legal, d’apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans, provocar danys en els sistemes físics i lògics de la Companyia dels seus proveïdors o de terceres persones. La Companyia es reserva el dret a negar l’accés a qualsevol usuari que incompleixi qualsevol de les obligacions establertes en les presents CGC així com a emprendre contra ell totes aquelles accions legals o de qualsevol altre tipus que consideri oportunes.

 

Quart – Responsabilitat d’ús del Lloc

L’Usuari reconeix i accepta que la utilització del Lloc Web de la Companyia, així com de la informació continguda en la mateixa es realitza sota el seu risc i responsabilitat, eximint a la Companyia de qualsevol tipus de reclamació per danys i perjudicis derivats d’això. La Companyia no es fa responsable dels següents danys i perjudicis que es puguin derivar, a títol merament enunciatiu i no limitatiu:

a. Virus informàtics, avaries tècniques i/o desconnexions en el funcionament operatiu dels sistemes informàtics i electrònics i/o en els equips informàtics dels Usuaris per causes alienes a la Companyia, així com per defectes o deficiències en la configuració d’aquests equips.

b. Retards o bloquejos en l’ús causats per deficiències o sobrecàrregues a Internet o en altres sistemes electrònics.

c. Funcionament inadequat del Lloc Web de la Companyia per manteniment dels seus sistemes.

d. Hackers, crackers o qualssevol altres tercers que puguin provocar intromissions il·legítimes i que estiguin fora del control de la Companyia sense que les mateixes siguin atribuïbles a la Companyia.

e. Impossibilitat de donar la informació oferta a través del Lloc Web o de permetre l’accés per causes no imputables a la Companyia, degudes a l’Usuari, a tercers o a supòsits de causa major, casos fortuïts o qualsevol altre tipus de causes no imputables a la Companyia.

f. Canvis o modificacions que poguessin existir en el Lloc Web de la Companyia.

g. Ús incorrecte, inapropiat i il·lícit del Lloc Web i de la informació de qualsevol tipus continguda en el mateix.

h. Falta d’exactitud, veracitat, actualització i precisió de les dades que l’Usuari pugui facilitar a través del Lloc Web de la Companyia.

i. Dels continguts dels enllaços o links a altres llocs web que no siguin titularitat de la Companyia.

 

Cinquè – Responsabilitats de l’usuari

No està autoritzat utilitzar els continguts d’aquest lloc web amb fins comercials o publicitaris.

No està permès reproduir, distribuir, transmetre, adaptar o modificar, amb qualsevol eina o per qualsevol mitjà, ni els continguts d’aquest lloc web ni el disseny del mateix.

Els usuaris d’aquest lloc web es comprometen a subministrar informació vertadera i exacta sobre ells mateixos quan se’ls demani.

Queda prohibit, llevat en els casos en què CETEC ho autoritzi expressament, presentar pàgines web de CETEC sota marcs, signes distintius, marques o altres denominacions socials o comercials d’una altra persona, empresa o entitat.

 

Sisè – Links o enllaços a altres llocs web i Cookies

El lloc web podria contenir links o enllaços que permetin l’accés a altres pàgines d’Internet de manera que la Companyia no es fa responsable de l’accessibilitat d’aquestes fonts externes ni dels seus continguts. En aquest sentit l’Usuari assumeix sota la seva exclusiva responsabilitat els eventuals danys i perjudicis que se li puguin derivar de l’accés a aquests serveis i continguts allotjats fora de la Companyia. Així mateix, la Companyia no es fa responsable del contingut de la publicitat o altres materials que aquestes pàgines continguin. De cap manera és responsabilitat de la Companyia, ni directament ni indirectament, la pèrdua o danys provocats per l’ús o la confiança en els continguts, béns o serveis d’aquestes pàgines. Totes les queixes i reclamacions provocades per un link extern s’han de dirigir l’anunciant, al gerent de la pàgina o al seu webmaster.

Pel que es refereix als enllaços establerts per altres pàgines a aquest lloc web així com si qualsevol Usuari, entitat o pàgina web desitgés establir algun tipus d’enllaç amb destinació al Lloc Web complir les següents especificacions:

a) només es podrà dirigir a la pàgina d’inici,

b) el link ha de ser absolut i complet, és a dir, ha de portar a l’Usuari a la pròpia direcció de la Companyia i ha d’abastar completament tota l’extensió de la pantalla de la pàgina inicial. En cap cas, excepte autorització expressa i per escrit de la Companyia, la pàgina que realitzi l’enllaç podrà reproduir de qualsevol manera el lloc web, incloure’l com a part del seu web o dins d’un dels seus “frames” o crear un “browser” sobre qualsevol de les pàgines del web,

c) el titular de la pàgina que ofereix el link haurà d’actuar de bona fe i no pretendrà afectar negativament la reputació o bon nom de la Companyia, i

d) es prohibeix donar d’alta els elements de text de la marca o del logotip, el nom de domini o la denominació social de la Companyia, com a paraula clau (“metatags” o “metanames”) per a la recerca de llocs web realitzada a través de cercadors.


Per a la utilització del Lloc Web és necessària la utilització de cookies (entès com a conjunt de caràcters que s’emmagatzemen al disc dur o a la memòria temporal de l’ordinador de l’Usuari quan accedeix a les pàgines de determinats llocs web). Les cookies s’utilitzen amb la finalitat de millorar el servei prestat per la Companyia, però no emmagatzemen cap tipus d’informació personal relativa als Usuaris. La informació que la Companyia emmagatzema en el seu equip mitjançant aquest mecanisme consisteix únicament en un nombre que identifica cada usuari, la ciutat des de la qual va accedir en l’última sessió, a més de preferències com l’idioma de navegació preferit i la data en què es va dipositar la cookie.

 

Sèptim – Propietat intel·lectual i industrial

Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en el Lloc, així com el propi lloc web, susceptibles de ser objecte de protecció a través de la normativa de propietat intel·lectual i industrial estan subjectes als drets de propietat intel·lectual i industrial i són titularitat exclusiva de la Companyia o de les persones físiques o jurídiques autores o llicenciades, si escau i conseqüentment l’Usuari declara conèixer que no té cap tipus de dret sobre els mateixos i que el fet de visitar el Lloc no li atorga cap dret en aquest sentit.


Les informacions difoses en el Lloc Web són de titularitat de la Companyia i/o dels seus autors i tenen la consideració d’obres protegides de conformitat amb les disposicions del Reial Decret 1/1996, del 12 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual.


CETEC és una marca legalment registrada. Queda absolutament prohibit qualsevol ús o reproducció d’aquesta sense l’autorització prèvia i per escrit de la Companyia. També està completament prohibit utilitzar signes identificatius similars que porti a confusió sobre el seu origen o titularitat, sense prèvia autorització per escrit de la Companyia.

 

Octau – Llei aplicable i jurisdicció

Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret que afecta l’estat espanyol i la comunitat autònoma de Catalunya, i seran els jutjats de la ciutat de Barcelona els únics competents. Els usuaris accepten el compliment i el respecte d’aquest punt.

 

Novè – Notificacions o contacte

La Companyia posa a disposició de l’Usuari la direcció info@cetec.cat a efectes de notificació o de contacte per a qualsevol dubte o aclariment referent a les presents CGC, juntament amb el corresponent apartat de correus disposat en el Lloc Web de la Companyia. L’Usuari subscrit per correu electrònic pot donar-se de baixa en qualsevol moment escrivint a “CETEC”, “C/Rosa Sensat, 3 08005 Barcelona” o exercitant els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant comunicació dirigida al propietari del lloc web a l’adreça de correu electrònic info@cetec.cat.

 

Darrera Actualització: Barcelona a 1 de setembre de 2021

Informa't ara i rep tota la informació!

Si tens qualsevol dubte, així com si vols rebre tota la informació dels nostres cursos extensius i intensius, deixa’ns les teves dades de contacte i el respondrem l’abans possible.

Vols rebre tota la informació dels cursos?

Omple el següent formulari i rep per mail la informació actualitzada dels nostres cursos extensius i intensius quan surtin.

Reserva ara la teva plaça d'anglès!

Deixa’ns les teves dades de contacte i ens posarem en contacte amb tu per explicar-te tots els detalls i, en cas d’estar interessat/da fer la reserva de plaça.